Průzkum: Úvěry splátkových firem se mohou značně prodražit

Lidé by si při výběru splátkových firem měli dobře porovnat jejich úvěrové podmínky, neboť v případě problémů se splácením mohou sankce převýšit půjčenou částku a úvěr se tak výrazně prodraží. Vyplývá to z analýzy organizací Sdružení obrany spotřebitelů a Člověk v tísni, které zjistily, že rizikovost úvěrů od splátkových firem se značné liší, přičemž nejhůře z tohoto pohledu dopadla společnost Profi credit. Nejlépe z průzkumu vyšla firma Cofidis."Zaměřili jsme se na nebankovní subjekty. Tyto společnosti představují významného hráče v oblasti úvěrování, přičemž mezi nimi existují značné rozdíly. Index predátorského úvěrování tyto rozdíly popisuje a porovnává," řekl dnes novinářům Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Při sestavení tzv. indexu predátorského úvěrování byla posuzována srozumitelnost smluvních podmínek splátkových firem, používání úroků z prodlení nad rámec zákonné úpravy, sankce na jednu zpožděnou splátku, cena produktu v případě řádného splácení a využívání institutu rozhodčí doložky. Nejvíce rizikový úvěrový produkt podle této analýzy nabízí společnost Profi credit. Následují splátkové firmy Home Credit, Essox, Cetelem, Provident Financial a Cofidis.

"Společnost Profi credit představuje vysoké potenciální riziko vzniku předlužení. Toto riziko začíná nepřehlednými smluvními podmínkami, přes institut rozhodčí doložky až po sankční opatření," uvedli ve své zprávě zástupci SOS a Člověka v tísni.

Podle mluvčí společnosti Home Credit Evy Řimnáčové autoři sestavili index této splátkové společnosti na základě mylných údajů, které se týkaly například rozhodčí doložky či úvěrových podmínek, což prý ovlivnilo výsledek. Firmě se navíc nelíbí ani název indexu predátorského úvěrování, který podle Home Creditu poškozuje seriózní splátkové společnosti. "Nevšímá si (index) podstaty problému, tedy 'firem', které půjčují lidem bez prověření jejich schopnosti splácet či v důsledku nesplacení jedné splátky tito lidé mohou přijít o vlastní byt či rodinný dům," upozornila Řimnáčová.

Riziko pro klienty splátkových firem podle Hůleho představují například smluvní pokuty. Společnost Profi credit má podle analýzy ve smluvních podmínkách o revolvingovém úvěru nenápadnou zmínku o pokutě, která klientovi v případě prodlení u dvou splátek či při prodlení u jedné splátky o více jak 35 dní stanovuje povinnost uhradit pokutu 50 procent z maximální výše úvěru stanovené ve smlouvě. Hůle upozornil, že maximální výše úvěru přitom obsahuje i smluvní odměnu za jeho poskytnutí a je výrazně vyšší než částka určená k vyplacení klientovi.
Dalším úskalím jsou podle SOS a Člověka v tísni úroky z prodlení. Některé splátkové firmy, jako je například Home Credit, Cetelem či Essox, používají hodnotu 0,08 procenta z dlužné částky denně. "Ostatní společnost využívají právní definici úroků z prodlení podle občanského zákoníku. Tato sazba je aktuálně přibližně čtyřikrát nižší než uváděná sazba 0,08 procenta," stojí v analýze.

Organizace SOS a Člověk upozornily, že součástí smluvních podmínek v případě splátkových firem bývá často rovněž institut rozhodčí doložky, který tam podle jejich právního názoru být nesmí. Tuto metodu ale podle průzkumu používají i některé banky, například Komerční banka. Případné spory mezi poskytovatelem úvěru a dlužníkem v těchto případech řeší rozhodce, přičemž náklady na rozhodčí řízení mohou činit i 10.000 korun. "S institutem rozhodčí doložky je spojeno riziko skokového nárůstu dluhu klienta," podotkl Hůle.

Zatímco banky mají většinou relativně krátké úvěrové smlouvy, tak u splátkových firem jsou smlouvy podle Hůleho zpravidla velmi dlouhé a navíc jsou napsány miniaturním písmem. Texty smluv také bývají plné zkratek, takže je obtížné jim porozumět. Organizace proto sestavily kodex etického úvěrování, který poskytovatele úvěrů nabádá, aby nabízeli produkty za transparentních podmínek. "Vyzýváme všechny poskytovatele úvěrů, aby se ke kodexu přihlásili," uvedl Tomáš Palla z SOS.


Zdroj: ČTK