Nový finanční vzdělávací web

Přispět ke zvyšování finanční gramotnosti v České republice má za úkol nový finanční vzdělávací web, jenž byl spuštěn v minulém týdnu. Na nekomerčním projektu se podílely finanční asociace, ministerstvo financí a Česká národní banka.

Společný vzdělávací projekt na adrese si klade za cíl osvětu ve finančních záležitostech jednak formou přiblížení fungování finančních produktů (tzv. produktový pilíř), jednak osvětlením přístupů k řešení potřeb, cílů a životních situací, které se týkají financí (tzv. účelový pilíř). Nový vzdělávací web naleznete na adrese http://www.fi­nancnivzdelava­ni.cz.