35/08 Návrh nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu

Účelem předkládaného návrhu nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu je zajistit implementaci aktů sekundárního práva Evropské unie. Konkrétně se jedná o splnění povinností, vyplývajících ze společného postoje Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění společného postoje Rady 2007/871/SZBP ze dne 20. prosince 2007, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a kterým se zrušuje společný postoj 2007/448/SZBP. Uvedený předpis ES vychází z rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1373 (2001), ve které se stanoví rozsáhlá strategie pro boj proti terorismu, a to zejména proti jeho financování. Společný postoj Rady 2001/931/SZBP stanoví seznam subjektů, vůči nimž se mají uplatnit ekonomické sankce; seznam je průběžně novelizován.

 V rámci EU uplatnění sankcí vůči „neevropským“ subjektům z tohoto seznamu zajišťuje nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu. Část seznamu však zahrnuje i „evropské“ subjekty, vůči nimž nelze přímo účinné opatření ES v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky uplatnit. Od počátku byly vedeny spory jak o způsobu uplatnění těchto opatření v jednotlivých státech, tak i o legálnosti zařazení těchto „evropských“ subjektů. Na jejich základě Rada ES provedla přezkoumání seznamu a ve společném postoji Rady 2007/871/SZBP koncem roku 2007 zveřejnila již upravený seznam. Vzhledem k této situaci se navrhuje vydat nařízení vlády na základě zmocnění zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v němž se v rozsahu požadovaném společným postojem stanoví použití příslušných sankčních opatření podle tohoto zákona na „evropské“ subjekty zapojené do teroristické činnosti.

  

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Přílohy

 

Připomínky zašlete nejpozději do 31.3.2008       pripominkovani@komora.cz