Setkání evropských olovářů v Kovohutích Příbram

Společnost je přivítala v rámci oslav 700 let hutnictví a 225 let firmy

Tento týden 4.-6. května proběhla na Příbramsku konference olovářů GDMB (www.gdmb.de), které v současnosti sdružuje německá a další firmy pracující v oboru.

Třídenní akce se uskutečnila v hotelu Equitana Martinice u Březnice a v areálu Kovohutí Příbram. Účastníci se vzájemně informovali o novinkách a Češi odprezentovali současné aktivity firmy a připomněli svou dlouhou tradici. Právě u příležitosti 700 let hutnictví stříbra a olova na Příbramsku (21. dubna, 1311-2011) a 225 let podniku (10. dubna, 1786-2011) na současném místě společnost setkání pořádala. Hosté také navštívili Hornické muzeum Příbram.

Poslední den konference byl ve znamení exkurze do příbramské hutě, kde si všichni prohlédli hlavní provozy – v divizi Recyklace olov šachtovou pec, krátké bubnové pece a rafinaci, v divizi Drahé kovy anglickou pec, recyklační linku v divizi Elektroodpad a některé části divize Produkty.

GDMB (Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie, Rohstoff- und Umwelttechnik e.V. = Society for Mining, Metallurgy, Resource and Environmental Technology), původním názvem Společnost německých hutníků a horníků, byla založena roku 1912 jako profesní sdružení pracovníků v daných oborech. Postupně rozšiřovala svoje aktivity na současných 20 oborů činnosti společnosti. V důsledku globalizace v poslední době společnost nabízí členství i zahraničním partnerům. Kovohutě Příbram jsou členem společnosti GDMB pro olovo od roku 1997 – generální ředitel je členem předsednictva a ředitel divize Recyklace olov je členem ekologické pracovní skupiny olovářů.

Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu).
Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup olověných baterií (aktuálně 150,- Kč za klasickou, 300,- Kč za velkou a 20,- Kč za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů. V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.
Kovohutě jsou také vydavatelem kulturně-společenského měsíčníku Xantypa, mají rozhodující podíl ve společnosti Galmet trade a na Slovensku vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK.