Potravinářská inspekce loni provedla více než 63 tisíc kontrol

Více kontrol než v roce 2006 provedla loni Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Za rok 2007 zjistila více nevyhovujících vzorků a uložila více zákazů uvádění do oběhu. Oproti předcházejícímu období bylo rovněž uzavřeno více správních řízení.

V roce 2007 inspektoři SZPI uskutečnili na 30 tisíc vstupů do provozoven potravinářských podniků, z toho téměř 20 tisíc v maloobchodní síti, 8 tisíc ve výrobě, 1900 ve velkoskladech a necelou stovku kontrol na ostatních místech (například v přepravě). Provedli asi 64 tisíc cíleně zaměřených kontrol a 5553 nevyhovujících vzorků potravin a ostatních výrobků, nejvíce z nich v maloobchodní síti (4794 vzorků). Nejvíce nevyhovujících vzorků přitom zjistili u čerstvé zeleniny a u ovoce (938 a 728 vzorků), hned poté u vína (542), masa a masných výrobků (484), výrobků studené kuchyně (374) a mléčných výrobků (351). Celkově uložila SZPI na 13 tisíc zákazů uvádění do oběhu vztahujících se na potraviny a tabákové výrobky v hodnotě převyšující 46 miliónů korun. Nejčastější zákazy padly u mléčných a masných výrobků.

 
Velké množství kontrol provedla SZPI na základě podnětů od spotřebitelů, v roce 2007 jich přijala celkem 2 614, z nichž 968 vyhodnotila jako oprávněné. Nejčastěji si spotřebitelé stěžovali na jakost potravin, zdravotní závadnost, hygienické nedostatky v prodejnách či na prodej potravin s prošlou dobou použitelnosti. Další stovky podnětů inspekci předali jiné kontrolní orgány a instituce, zejména Česká obchodní inspekce (302 podnětů) a krajské hygienické stanice (227 podnětů). Loni skončily přes dva tisíce správních řízení, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši necelých 37 a půl milionu korun.
 
Kvalitu a bezpečnost potravin na českém trhu však nelze hodnotit pouze na základě výsledků kontrol SZPI. Ty se totiž cíleně zaměřují především na riziková místa prodeje a výroby, z toho plynou i velké počty zákazů.
 
zdroj: SZPI