Vláda schválila podporu biopaliv v dopravě

Vláda přijala Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě předložený ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem. Na podobě programu umožňujícího rozšíření biopaliv v České republice včetně…

celý článek

Kam zmizelo mléko za miliardu?

Přes sto milionů litrů mléka v hodnotě kolem miliardy korun zmizelo neznámo kam - podle dostupné evidence se v Česku vyrábí mnohem více mléka, než zpracují mlékárny nebo jde na vývoz. Na problém českého…

celý článek

Doprava se „rozjela“ nejvíce za posledních sedm let

Sezónně očištěné tržby v dopravě a spojích vzrostly v posledním loňském kvartále mezičtvrtletně reálně o 0,1 procenta, meziročně se zvýšily o 4,1 procenta. Stejný meziročné růst zaznamenaly i neočištěné…

celý článek

Průmysl ztrácí tempo a projevují se v něm inflační tlaky

Velké zklamání přinesly ekonomům aktuální statistiky tuzemského průmyslu. Prosincová průmyslová výroba vzrostla podle Českého statistického úřadu meziročně o 2,9 procenta, zatímco trh očekával číslo kolem…

celý článek

Snižování administrativní zátěže – internetová konzultace Evropské komise

Evropská komise zahájila provoz stránek internetové konzultace v ČESKÉM JAZYCE, které nabízejí příležitost přímo se podílet na zlepšování právních předpisů vytvářejících administrativní zátěž. Hlavním cílem…

celý článek

SMALL BUSINESS ACT – Veřejná konzultace

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k připravovanému Small Business Act – zákonu o malém a středním podnikání. Small Business Act (SBA) by se měl stát komplexním dokumentem sjednocujícím principy…

celý článek

Projekt Svazu chemického průmyslu Adaptabilita pro Prahu

Nový projekt na posílení konkurenceschopnosti podnikání v oboru chemie připravuje Svaz chemického průmyslu ČR. Celý název projektu je Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru…

celý článek

19/08 Novela zákona o civilním letectví

V rámci kontinuálního zajišťování slučitelnosti právního řádu České republiky s právem Evropských společenství a v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev…

celý článek

Produkce biopotravin je dobrá podnikatelská příležitost

Počet ekologických zemědělců a výrobců biopotravin je nejvyšší v historii. Jen za minulý rok vzrostl počet ekofarem u nás o 355 a přibylo sto dalších výrobců biopotravin. Ke konci…

celý článek

Biopotraviny ve veřejném stravování

Podpořit zavádění a používání biopotravin ve veřejném sektoru s důrazem na školní a nemocniční stravování je cílem mezinárodní konference Biopotraviny ve veřejném stravování, která se uskuteční 5. března…

celý článek

16/08 Návrh věcného záměru zákona o volném pohybu služeb

Zákon o volném pohybu služeb se z hlediska legislativně - technického bude dělit na část obsahující průřezové instituty, které není možné nebo vhodné transponovat novelizací stávajících předpisů a na část…

celý článek

15/08 NV-opatření související se zákazem chemických zbraní

Návrh vyhlášky není ve srovnání s vyhláškou č. 50/1997 Sb. obsahově zásadně odlišný, zaměřuje se především na implementaci opatření přijatých na Konferencích členských států Úmluvy o zákazu vývoje, výroby,…

celý článek

Potravinářská komora nesouhlasí s přemírou informací na obalech

Potravinářská komora ČR nesouhlasí s některými ustanoveními v návrhu nového nařízení Evropské komice týkajícího se údajů na obalech potravin a nápojů. Potravinářská komora upozorňuje, že toto nařízení ukládá…

celý článek

Prezidenti tří komor se spojili při podpoře českých potravin

Agrární komora spolu s Hospodářskou komorou a Potravinářskou komorou ČR společně vystoupily na podporu českých potravinářských výrobků, které v současnosti boj se zahraniční konkurencí spíše prohrávají.…

celý článek

Navštivte Clutex na veletrhu Styl

Prezentace technických textilií Clutex se koná ve dnech 13. až 15. února v rámci mezinárodního veletrhu módy Styl, který každoročně představuje novinky v textilním, oděvním, kožedělném a obuvním průmyslu.…

celý článek

prvnípředchozí1 2 3 ...20 21 22 23 následujícíposlední