Při nákupu doplňků stravy buďte obezřetní

Inspekce doporučuje spotřebitelům obezřetnost při nákupu doplňků stravy. Ty jsou stále populárnější a mezi spotřebiteli o jejich bezpečnosti a účinnosti panuje mnoho mýtů. Doplňky jsou mnohými spotřebiteli zaměňovány za léky. Někteří výrobci tento omyl ještě podporují, když na výrobcích nebo v reklamě na ně slibují někdy až zázračné účinky – například léčení astmatu a lupénky, snížení rizika vzniku srdečních chorob, předcházení vzniku rakoviny, odstranění vedlejších projevů chemoterapie nebo dokonce zpomalení růstu nádorů.

Doplňky stravy však neléčí a od ostatních potravin odlišují pouze vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním (výživovým) či fyziologickým účinkem. Rozdíl mezi lékem a doplňkem stravy je také v podmínkách, které musí splnit, než jsou uvedeny na trh. Zatímco léky před schválením Státním úřadem pro kontrolu léčiv procházejí časově a finančně náročnými klinickými studiemi, v nichž se posuzuje indikace, kontraindikace, kvalita i dávkování pro jednotlivé věkové skupiny obyvatelstva, doplňky stravy jsou ministerstvem zdravotnictví pouze notifikovány. Pokud obsahují vitaminy a minerální látky povolené příslušnou vyhláškou (č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky), stačí před uvedením na trh zaslat na ministerstvo text české etikety výrobku. Pokud obsahují i jiné látky, vyžaduje si ministerstvo odborný posudek Státního zdravotního ústavu. Ten však posuzuje pouze bezpečnost složek doplňku, nikoliv jejich účinnost. Ani tehdy se však nezjišťuje, zda výrobek neobsahuje ještě jiné látky, než deklaruje, či zda je jich tam skutečně tolik, kolik je uvedeno na obale!
 
zdroj: SZPI